INSPIRATIEBRONNEN

Bij elke opdracht moet(en) de student(en) een "onderzoek" instellen, wat is de doelgroep, hoe pak ik het aan, waarop kan ik me inspireren wat kunstenaars betreft, wat kan ik gebruiken van leerinhouden van de opleiding...?
Gezien het een groepswerk betreft speelt overleg, vergadertechniek, afspraken... een belangrijke rol

In het filmpje enkele kunstenaars waarbij ze inspiratie vonden voor beeld, muziek, woord, kostuums, lay-out ...