Rechtvaardige Rechters

ENKELE THEORIEEN OP EEN RIJTJEMet de regelmaat van de klok komen amateur-speurders aandraven met goed geargumenteerde oplossingen van het raadsel
Tot nu toe is niemand echter erin geslaagd het paneel te ontdekken
Men gaat ervan uit dat het paneel, als het ergens verborgen ligt, minstens zwaar door de tijd moet zijn aangevreten
Andere theorieën laten het paneel ondertussen lang opgenomen zijn in een privécollectie, doch het spreekt vanzelf dat dit werk nooit publiek verkoopbaar zal zijn

1 De weduwe van hoofdverdachte Arsène Goedertier liet zich kort na het overlijden van haar man naar een gebouw in het Oost-Vlaamse Lede brengen per taxi
Ze had een groot pak bij zich dat volgens de taxichauffeur De Rechtvaardige Rechters bevatte
Dat zegt de zoon van de taxichauffeur, die ik toevallig op het spoor kwam
Hij doet hier voor het eerst zijn verhaal
Als het allemaal klopt (en tot dusver vond ik nog geen enkel bewijs dat het niet klopt), dan is zijn vader de eerste en voorlopige enige getuige die het gestolen paneel nog gezien heeft
Zitten de Rechters in Lede?

2 Gaston De Roeck was een van de bekendste speurders naar het verdwenen paneel
Hij zette een website op om de zoektocht naar het paneel vorm te geven
Alles tevergeefs

3 Maria De Roo uit Wetteren beweert dat de SS tijdens de oorlogsjaren het graf van Arsène Goedertier liet openbreken om meer aanwijzingen te verkrijgen naar het verdwenen paneel
Zij vermoedt dat het paneel nog tijdens de Tweede Wereldoorlog werd teruggevonden en teruggehangen in de Sint-Baafs kathedraal te Gent

4 In de jaren zeventig van de 20ste eeuw kwam Gust Vervloet op basis van schetsen van Goedertier en wichelroedeonderzoek tot het besluit dat het paneel achter een marmeren plaat in de Sint-Baafs te Gent verborgen zat
Na het wegbreken van de plaat vond men niets terug

5 Een op rust gestelde politieagent Chris Noppe beweerde in 2001 in een publicatie dat het paneel zich in de koninklijke crypte van koning Albert I te Laken bevond
Het paneel verdween in het jaar van het overlijden van de koning
Het Paleis gaf evenwel nooit toestemming tot verder onderzoek

6 Speurder Willy Nachtergaele vermoedt dat het ontvreemde paneel verborgen zit in de Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen
Nachtergaele zegt in december 2006 met harde aanwijzingen voor de dag te komen: "De neo-Byzantijnse Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen, op de hoek van de Van Schoonbekestraat en de Markgravelei te Antwerpen is gebouwd in het jaar 1934, hetzelfde jaar van de diefstal
Toen ik dat toevallig ontdekte, besloot ik alle bekende en minder bekende puzzelstukken opnieuw bij mekaar te leggen
De St.-Laurentiuskerk speelde een opvallende rol in de weken na de diefstal
De afperser kwam bij de pastoor van deze kerk een gedeelte van het losgeld nl 25.000 BEF ophalen van het miljoen dat hij eiste voor het paneel

7 Op zaterdag 28 juni 2008 kreeg de politie van Gent een tip binnen van Franky De Smet die zich in de brieven van Goedertier had verdiept en misschien de bergplaats van het paneel kende
De tipgever zei dat het paneel er in een zinken omhulsel in een waterput verborgen zou liggen aan de Gentse Sint-Jansvest
Een 20-tal speurders kwamen ter plaatse en met een graafmachine braken ze de vloer van een ondergrondse parkeergarage in Gent open
Er werd een oppervlakte van ongeveer 5 op 5 meter blootgelegd, tot op 1 meter diep
Een eerste onderzoek met een speciale radar had aangegeven dat er zich metaal onder de garagevloer bevond, maar de metaaldetector reageerde vermoedelijk op staal in het gewapend beton
De put werd nadien weer toegegooid

8 Het actief op zoek gaan naar het paneel wordt ook door de Vlaamse regering aangemoedigd
In november 2006 had Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux 20.000 euro opzij liggen voor de vinder van het paneel "De rechtvaardige rechters"
Anciaux preciseert: "Het is geen premie voor de eerlijke vinder, maar als iemand het paneel nu echt weet liggen maar er niet bij kan omdat de graaf- of breekkosten te hoog zijn, kan hij beroep doen op de vergoeding, op voorwaarde dat het paneel boven water komt"

9 In 2007 publiceerde auteur Christtian Stickx (pseudoniem) een gedeeltelijk op reeds verschenen informatie gebaseerde analyse van de feiten, waarbij hij De Sint-Hubertuskapel in de Belgische gemeente Tervuren aanduidde als bergplaats en verbanden legde tussen de zaak van de Rechtvaardige Rechters en het voor de Rooms-Katholieke Kerk cruciale "geheim" (de "Armi Chriti" of "de Heilge Graal"), dat verscholen zou liggen in of nabij het Franse Rennes-le-Château

10 In augustus 2009 kwam de Gentse advocaat Johan Vanden Abeele aanzetten met de theorie dat het verdwenen paneel verborgen zit in een van de veertien kapelletjes van de kruisweg aan de Calvarieberg in Overmere-donk

Terug naar openingspagina