Rechtvaardige Rechters

ARSENE GOERDERTIER

Feiten en verzinsels rond Arsène Goedertier

° Op 23 december 1876 te Lede, +25 november 1934 Dendermonde
Op 14 juli 1896 behaalt Arsène met brio zijn diploma van koster-organist
Arsène neemt de kostertaken in de Sint-Gertrudiskerk van Wetteren van zijn 65-jarige vader over
Hij wordt meteen ook secretaris-penningmeester van de kostersbond van de dekenij van Wetteren

1900

Edmond, de oudste broer van Arsène wordt bij de rechtbank van eerste aanleg onderzoeksrechter in Antwerpen

1903

In Gent behaalt Arsène een bijkomend diploma van de tweede graad "koster-orgelist"
Hij volgt een cursus schilderkunst aan de academie van Dendermonde

1910

Arsène wordt lid van het bestuur van de tekenacademie in Wetteren en hij begint daar les te geven
Arsène is ook lesgever aan de "Weef- en Beroepsschool in Kalken" hij onderwijst teken- en werktuigkunde

1919

Arsène is ondertussen gehuwd (1915) en samen met zijn vrouw beginnen ze een wisselkantoor, het kantoor wordt gevestigd in hun huis gelegen in de Zandstraat nr 15 te Wetteren (nu Wegvoeringsstraat)

1928

Arsène is medeoprichter van de Congolese maatschappij Plantexel, hij wordt voorzitter van het directiecomité en afgevaardigde-beheerder
De administratieve zetel van de maatschappij wordt gevestigd in de Wegvoeringstraat 5

1930

De financiële zaken gaan minder goed...

1934

Donderdag 25 januari: viering van het 25-jarig bestaan van het Werkmanshuis in aanwezigheid van een aantal prominente figuren zoals minister Emile Tibbaut, volksvertegenwoordiger Edmond Rubbens en burgemeester Du Chateau
Hierbij wordt Arsène gelouterd vanwege zijn niet aflatende sociale inzet
Hij wordt benoemd tot directeur van de Tekenacademie van Wetteren

Dinsdag 11 april: in de nacht van dinsdag op woensdag worden uit de Sint-Baafskathedraal van Gent twee panelen van het Lam Gods gestolen

Zondag 25 november: Arsène krijgt een hartaanval op een politieke meeting in Dendermonde en overlijdt in het huis van zijn schoonbroer, Ernest Vanden Durpel

Donderdag 29 november: Arsène wordt begraven met een dienst in de Sint-Gertrudiskerk van Wetteren

Goedertier is een fervent lezer, vooral van detective romans waarbij hij een grote fan blijkt te zijn van zijn naamgenoot Arsène Lupin (een fictief personage van auteur Maurice Leblanc), een gentleman-dief, een soort Robin Hood die steelt van de rijken om het aan de armen te geven

Is Arsène Goedertier in de huid van dat personage gekropen?
Kwam hij door de beurscrash van 1929 (New York) en de daarop volgende financiële crisis ook in Europa in geldnood?
Plantexel in Congo ging failliet en ook zijn wisselkantoor omdat, zoals in de recente geschiedenis mensen geen vertrouwen meer hadden in de banken en massaal hun geld afhaalden (weliswaar werd het faillissement uitgesproken een paar maanden na zijn dood, maar de problemen waren zeker voordien al te voelen!
Wou hij door de diefstal en het miljoen losgeld dat hij vroeg geld hebben om zijn belangrijkste klanten te vergoeden?
(Dus niet de arme sukkels die wat spaarcentjes hadden gedeponeerd zoals Lupin zou gedaan hebben!)

Op het ogenblik van de diefstal is hij 58 jaar, dat is in die tijd al een behoorlijke leeftijd en ook veel van zijn broers en zussen (ze waren met 12 kinderen in het gezin van mama en papa Goedertier) zijn vroeg gestorven
Is het dan mogelijk dat hij daadwerkelijk de dief was die zich vermoedelijk liet opsluiten in de kathedraal de avond van 10 april, om dan in het pikdonker het slot van de Vijdkapel te forceren, de panelen los te maken, ze naar buiten te brengen / ze in de kathedraal te verbergen?
Of waren het handlangers? En was hij slechts het brein achter de roof?
De doorslagen van de brieven die naar het bisdom werden verstuurd, die bij hem thuis zijn aangetroffen, bewijzen natuurlijk zijn betrokkenheid, maar nog niet dat hij ook effectief de diefstal pleegde

Er is wel een getuigenis van een man die die nacht een auto zag staan in de Kapittelstraat (naast de kathedraal)
Hij zag ook iemand "plots" in de straat opduiken (uit een zijdeur van de kathedraal?) met een groot pak onder de arm
Hij stapte in de wachtende auto, de tweede persoon probeerde te starten maar de auto weigerde
De "getuige" (?) zou dan geholpen hebben het voertuig in gang te duwen
Zaten in dat pak de twee panelen?
Of enkel St.-Jan de Doper?
En bleef het paneel van de Rechtvaardige Rechters achter en verborgen in de kathedraal zoals sommigen beweren?
Als dat het geval zou zijn dan was Arsène effectief aanwezig en heeft hij het paneel ergens daar verstopt, vermits hij achteraf in zijn brieven schreef dat enkel hij wist waar het paneel was
Dit is ook wat verteld wordt over zijn doodstrijd
Hij wou geen priester of dokter aan zijn sterfbed, enkel zijn advocaat
Aan de advocaat De Vos zou Arsène Goedertier met horten en stoten hebben gezegd:
"Ik alleen weet waar het Lam Gods zich bevindt? in mijn bureau? schuifken? kast? omslag mutualiteit?"
Dat zouden zijn laatste woorden geweest zijn!
Kan het mooier als detective roman? Boek toe, licht aan!
Bijna te ?romantisch? om echt te zijn!
Want wat in ?dat schuifken? werd gevonden waren de doorslagen van de brieven en enkele schetsen die nauwelijks te ontcijferen vallen
Van een tekenleraar en werktuigkundige kan je toch duidelijkere schetsen verwachten, of speelde hij zijn ?spelletje? verder?
Een spelletje, want zo kan je zijn correspondentie met het bisdom wel omschrijven
Alweer een echt detectiveromannetje
Hij ondertekent de brieven met D.U.A.
Slaat dit op DUchâteau-Arsène? (Duchâteau (een liberaal!) is tegen de wil van de Gentse bisschop Coppieters burgemeester geworden van Wetteren door toedoen van Goedertier die een belangrijke rol speelde in de Katholieke partij
Coppieters is een oude schoolkameraad van Arsène. Maar die lagen dus al sinds 1927 in ruzie)
Anderen beweren dat deze lettercombinatie een aanwijzing is voor de vindplaats in de kathedraal, namelijk in de kapel een eindje verwijderd van de Vijdkapel (zie In de kapel)

De communicatie met de brieven (getypt op een typemachine, wat in die tijd hoogst uitzonderlijk is), de machine is later terug gevonden in het St.-Pietersstation door een depotbriefje bij Goedertier thuis gevonden
De machine was onder een valse naam (Arsène Van Damme) gehuurd
Het bisdom moest via de advertentie ruimte in La Dernière Heure antwoorden (Goedertier kon moeilijk zijn adres opgeven natuurlijk!)
Op deze wijze werden afspraken gemaakt rond de afpersingssom (Goedertier spreekt voortdurend van commissie) en de teruggave
In het begin liep dit nog behoorlijk vlot
Als bewijs werd het paneel van Johannes de Doper integraal terug geschonken (daar waar eerst gedreigd werd om stukjes "af te snijden" (van een houten paneel?) en deze op te sturen als bewijs
In de derde brief van DUA op 29 mei 34, stak een depotbiljet van het bagagekantoor van het Brusselse Noordstation
Daar vond men het ongeschonden paneel van St.-Jan De Doper
Daarna begon het fout te lopen
Het gevraagde 1 miljoen werd door Goedertier verminderd tot 500.000
Wel met de garantie dat een jaar na de teruggave nog eens 400.000 zou overgemaakt worden (omdat de bisschop volgens zijn zeggen nooit aan zoveel geld kon komen op zo?n korte tijd, toch wel naïef van Goedertier!)
De overhandiging van het losgeld zou gebeuren bij pastoor Meulemans in Antwerpen
Er zat een stukje krantenpapier in een enveloppe, iemand zou aanbellen met de andere helft van dit stukje als bewijs dat hij de tussenpersoon was aan wie het geld moest worden over gemaakt
Er zat 25.000 frank in de enveloppe als losgeld i.p.v. 500.000 en een briefje dat nog 225.000 zou gegeven worden na de teruggave van het paneel
De brieven worden grimmiger, de dief dreigt ermee het paneel te vernietigen, maar keert terug op zijn stappenBied je aan met jouw stukje krant bij pastoor Meulepas

Eens zien of je goed hebt opgelet, ga naar volgende pagina

Terug naar openingspagina