VROEGERE PK / PO

In 1954 werd de eerste afdeling Plastische Kunsten in Belgiƫ opgericht aan de toenmalige Rijksnormaalschool van Gent door:

Octave Landuyt en enkele anderen zoals toenmailg inspecteur Regoudt en tekenleraar aan de lagere normaalschool Aelterman

landuyt

De vroegere afdeling Plastische Kunsten, bekend als "DE PK" werd later "Plastische Opvoeding" om in terminologie in overeenstemming te zijn met het vak PO in het secundair onderwijs

Zowel PO (Plastische Opvoeding) als PKV (Project KunstVakken) is nu een opleidingsvorm binnen de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn, Campus Ledeganck